STRONA GŁÓWNA

 

KIEROWNICTWO

 

REGULAMIN

 

TRASA

 

GRUPY

 

GALERIA

 

KONTAKT


Serdecznie witamy na stronie Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę.

Informacje o XX Pieszej Pielgrzymce z Ełku na Jasną Górę A.D. 2012

Kościół naszym domem

 

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to “Rekolekcje w drodze”. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej jednak zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu i pogody ducha, uśmiechu i radości.  Pielgrzymka wyrusza z Ełku 28 lipca (sobota) o godz. 7.oo, natomiast wejście na Jasną Górę przewidziane jest na 11 sierpnia (sobota) ok. godz. 10.3o. Noclegi planowane są w miejscowościach: Biała Piska, Zabiele, Dąbrówka, Sypniewo, Maków Mazowiecki, Winnica, Kazuń Polski, Kampinos, Jesionka, Głuchów, Będków, Woźniki, Wola Blakowa, Mykanów, Jasna Góra.
Grupy zmierzające do Ełku pieszo wychodzą ze swoich miejscowości odpowiednio wcześniej. Grupa z Giżycka łączy się z całą pielgrzymką w Nowej Wsi Kościelnej.
Przy zapisie na pielgrzymkę u Księdza Przewodnika lub Księdza Proboszcza trzeba podać: nazwisko i imię uczestnika, pesel,  wiek, parafię, dokładny adres, nazwisko opiekuna w wypadku osoby niepełnoletniej (do 15 lat)  lub zgodę rodziców na samodzielny udział w Pielgrzymce Pieszej, (16 – 18 lat), numer telefonu domowego, uiścić opłatę wpisowego, która wynosi 150 zł. (dla dzieci i młodzieży poniżej 15 lat opłata wynosi 130 zł). W przypadku, gdy wybiera się na pielgrzymkę rodzina, opłatę pobiera się tylko od dorosłych i od jednego dziecka. Listę pielgrzymów oraz kwotę wpisowego należy przekazać do swojego Przewodnika. Grupy pielgrzymkowe wyruszą z następujących miejscowości : Augustowa, Dubeninek, Ełku, Giżycka, Gołdapi, Olecka, Pisza i Suwałk.
Przewodnicy poszczególnych grup pielgrzymkowych koordynują sprawy organizacyjne, umożliwiające duszpasterską pracę w grupie podczas trwania pielgrzymki, powołują służbę porządkową, organizują przewóz bagażu, ustalają z Księżmi Proboszczami przemarsz swojej grupy do chwili połączenia się z Główną Grupą Pielgrzymki, która (jak wyżej) wyrusza z Ełku 28 lipca o godz. 7.oo (po Mszy św. o godz. 6.oo w Katedrze Ełckiej).
Księża Proboszczowie otrzymają plakaty od Księży Przewodników, na których zostaną zamieszczone informacje usprawniające zapisy, organizację grupy i jej wymarsz.
Podstawowe wiadomości są umieszczone na stronie internetowej: Ełcka Pielgrzymka Piesza. We wszystkich sprawach dotyczących pielgrzymki na Jasną Górę można zwracać się do  jej  kierownika  -  Ks.  Prałata Kazimierza  Grybosia;  ul. E. Plater 2;16 – 400 Suwałki,  tel. 87/ 566 27 52 ; kom. 0 602 47 47 62; e – mail: kazekgrybos@wp.pl

Szczęść Boże

 

 

    Ks. Kazimierz Gryboś
Kierownik EPP na Jasną Górę

Ps.

Zapraszamy wszystkich pielgrzymów poprzednich pielgrzymek,  którzy nie będą mogli pójść w tym roku, aby dołączyli do pielgrzymów XX EPP w pierwszym dniu, kiedy wychodzimy z danej miejscowości, lub przyjechali do Częstochowy na dzień wejścia Pielgrzymki.

 

Copyright by New Media Line 2010-2012,2017